Håndarbejdets Fremmes Kataloger

Håndarbejdets Fremme, katalog nr. 17